Apotekerne i Danmark har siden 1. april 2005 haft mulighed for at tilbyde ydelsen Tjek på inhalation i skranken til alle førstegangsbrugere samt alle eksisterende brugere af astma og KOL inhalationsmedicin, der har problemer med deres inhalationsteknik. Apotekerne har gennem årene hjulpet mange kunder med at få styr på deres inhalationsteknik.Mange laver fejlUndersøgelser viser, at mere end 50 % anvender deres medicin til inhalation forkert. Usikkerhed om hvornår, hvorfor og hvordan medicinen til inhalation bruges, kan betyde unødvendige bivirkninger og utilstrækkelig eller ingen effekt af medicinen. En utilstrækkelig effekt kan bl.a. betyde øgede symptomer og generelt en nedsat livskvalitet.Man får styr på inhalationenEt tjek af kundens inhalationsteknik betyder, at kunden kan få styr på sin inhalationsteknik, og få svar på spørgsmål om brug af sin inhalationsmedicin. Tjek på inhalation tager typisk 10 minutter, og der er fokus på: instruktion og demonstration af inhalationsteknik, vurdering og eventuel korrektion af inhalationsteknik samt rådgivning om den tekniske anvendelse af den aktuelle inhalator ud fra patientens behov. Inhalationsvejledning på apoteket er omkostningsfrit for kunden, og er et tilbud, der kan fås på alle danske apoteker. Det kræver ikke en henvisning fra lægen at modtage Tjek på inhalation.